"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

  szkoła

  historia szkoły

  patron

  nauczyciele

  wychowawcy

  dokumenty szkolne

  rodzice-info

  opłaty

  wnioski

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

 


 

 

  plan - klasy starsze

 

  wydarzenia

  konkursy

  uczniowie

  samorząd uczniowski

 

  uks "trójka"

  sport

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

 

 

Co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a razem z nim związane z nim bogactwo kulturowe - alarmują językoznawcy. Obchodzony 21 lutego pod patronatem UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić uwagę świata na ten problem.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony będzie w całym kraju w szkołach, domach kultury i bibliotekach.

Organizatorzy akcji "Serce Sercu": wychowawca klasy 4g, Rada Rodziców i Szkolne Koło "Caritas" pragną serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, które zaangażowały się w akcję charytatywną.

Po raz kolejny Rodzice, Uczniowie, Wychowawcy pokazali, że mają Wielkie Serca i zawsze można na nich liczyć.

Środki uzyskane ze sprzedaży słodkości przekazane zostaną za pośrednictwem Rady Rodziców na leczenie mamy dwóch naszych uczniów.

Organizatorzy dziękują Dyrekcji za wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty >>>

wszystkie informacje o egzaminie gimnazjalnym >>>

Bardzo prosimy wszystkich rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminów.

 

REKRUTACJA 2019/2020

info - rekrutacja >>>

info - oddziały przedszkolne  >>>

zmiana w punktach za kryteria naboru

/z 20 na 60 pkt./ 

info -  klasy pierwsze >>>        wniosek >>>

 

RODO

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do IOD: e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;  telefon: +48 579 970 578                                 klauzula informacyjna>>>>

Szkoła realizuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl