"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia"  -   Henryk Sienkiewicz

 

 


   o szkole


   historia szkoły


   patron


   nauczyciele


   wychowawcy


   statut szkoły


   programy szkolne


   certyfikaty, dyplomy


 

 


   pedagog


   stołówka


   info dla rodziców


   rada rodziców


   opłaty


   wnioski do druku


   rekrutacja


   strony www


   sponsorzy


 

 

 

 

Żółw i mysz

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział,

Żałowała mysz żółwia; żółw jej odpowiedział:

„Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny;

Prawda, nie jest wspaniały - szczupły, ale własny”.

Ignacy Krasicki

 

 

15 października

Światowy Dzień Mycia Rąk

Global Handwashing Day

Ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych
w 2008 r. >>>>

W ciągu zaledwie 15 sekund mycia rąk wodą z mydłem redukujemy liczbę bakterii o około 90 proc., a przez kolejne 15 sekund usuwamy pozostałe drobnoustroje, które mogą być przyczyną groźnych chorób.

Prawidłowe mycie rąk >>>

 

WF Z KLASĄ

SPORT  DLA  KAŻDEGO

>>>>

 

PRZEGLĄD PIOSENKI HISZPAŃSKIEJ

I Ełcki Międzyszkolny Przegląd

Piosenki Hiszpańskiej ZPSM >>>

uczestniczka konkursu

Maryla Korsak, 2b

 

plan lekcji

ROZKŁAD ZAJĘĆ

1.

08.00 - 08.45

 

2.

08.55 - 09.40

 

3.

09.50 - 10.35

 

4.

10.45 - 11.30

przerwa obiadowa

5.

11.50 - 12.35

długa przerwa

 

6.

12.55 - 13.40

 
 

7.

13.45 - 14.30

 
 

8.

14.35 - 15.20

 
 

9.

15.25 - 16.10

 

   podręczniki

   kodeks ucznia

   wso

 

 

   uks trójka

   sport

   wf z klasą

 

 

   z życia szkoły

   konkursy

   su

   info dla uczniów

   lektury kl. 4-6

   klasy - galeria 

   absolwenci

 

Lekcja w lesie - kl. 2f, 3c

     

Uśmiechnięte 4 łapy - kl. 1f, 1g, 2f.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zwierząt (4 października), Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zorganizowało wspólny festyn „Uśmiechnięte 4 łapy”. Celem festynu było uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw opiekunów zwierząt. Z atrakcji festynu cieszyli się uczniowie z klas: 1f, 1g, 2f.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl