o szkole

historia szkoły

nauczyciele

wychowawcy klas

statut szkoły

program wychowawczy

program profilaktyki

kodeks ucznia

wso

podręczniki 2014/2015

doc - pdf

sport szkolny

informacje
dla rodziców

rada rodziców

świetlica

stołówka

 

Wycieczka do Warszawy >>>>>>

 

Informacje dotyczące przyjęcia dziecka do świetlicy - doc      pdf

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - doc      pdf

Karta zgłoszenia dziecka na obiady - doc      pdf     format A5

druki można pobrać w sekretariacie

zasady --- pdf --- doc

wniosek - pdf --- doc

z życia szkoły

wyniki konkursów

informacje
dla uczniów

 

absolwenci

ROZKŁAD DZWONKÓW

1.

08.00 - 08.45

2.

08.55 - 09.40

3.

09.50 - 10.35

4.

10.45 - 11.30

przerwa obiadowa

5.

11.50 - 12.35

długa przerwa

6.

12.55 - 13.40

7.

13.45 - 14.30

8.

14.35 - 15.20

9.

15.25 - 16.10

sponsorzy

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1, tel./fax 87 610 42 60, e-mail: sp3@elk.edu.pl