strona główna

 

 

Numery telefonów

732 60 40 - sekretariat

732 60 40 - dyrektor szkoły

732 60 42 - zastępca dyrektora kl. 0-3

732 64 43 - zastępca dyrektora kl. 4-6

732 64 24 - zastępca dyrektora kl. 7-8 i 3G

732 60 45 - pedagog

732 64 25 - pedagog kl. 7-8 i 3G

732 60 34 - portiernia

732 60 33 - pokój nauczycielski s. 102

732 64 27 - pokój nauczycielski 3G

732 60 37 - kierownik stołówki

732 64 26 - kierownik gospodarczy

732 64 28 - blok sportowy

732 60 43 - księgowość

732 60 36 - higienistka

732 64 29 - biblioteka kl. 7-8 i 3G

732 60 39 - czytelnia

 

 

 

 

 

 

DOBROWOLNE WPŁATY NA SZTANDAR SZKOŁY

nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

 z dopiskiem: sztandar szkoły 

 

OBIADY

styczeń - opłata - 52 zł 

1 obiad - 4 zł

Przypominamy, że obiady opłacamy tylko w formie przelewu bankowego na rachunek

47 1020 4724 0000 3002 0076 0199 do 5 każdego miesiąca.

Zgodnie z regulaminem, osoby które zalegają z opłatami

lub notorycznie opłacają po terminie, mogą zostać skreślone z listy.

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Rodzice osób, które rezygnują z obiadów od następnego miesiąca, winny poinformować o tym fakcie kierownika stołówki najpóźniej w ostatnim dni roboczym miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 

INFORMACJA MOPS-U

„Rodzina - dobre relacje”

>>>>>> i >>>>>>

OBIADY - INFORMACJA

Warunkiem korzystania z obiadów jest złożenie i akceptacja wniosku.

UBEZPIECZENIE

od ubezpieczyciela >>>

info 1 >>>  info 2 >>>  info 3 >>>

MEN

List minister Edukacji Narodowej do rodziców

INFORMACJA

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole podstawowej

informacja PSS-E w Ełku    >>>>>1   >>>>>2

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl