strona główna

 

dyrektor szkoły

mgr Barbara Fedoruk

wicedyrektor, kl. 0-3

mgr Zofia Czarkowska

wicedyrektor, kl. 4-6

mgr Katarzyna Szumska

wicedyrektor, kl. 7-8, 3G

mgr Joanna Sokołowska

pedagodzy szkolni

mgr Bogumiła Rosołowska

mgr Katarzyna Szumska

mgr Karolina Szumska

księgowość

nr tel. 87 732 60 43

7.oo - 15.oo

Bożena Łozowska

Agnieszka Jastrzębowska

I p.,  pok. 3 .

kierownik gospodarczy

Olga Nieścier

nr tel. 87 732 64 26

7.oo - 15.oo

II p., pok. 335

kierownik stołówki

Anna Budzińska

nr tel. 87 732 60 37

7.oo - 15.oo

stołówka 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza

19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1

tel. 87 732 60 40

e-mail: sp3@elk.edu.pl

strona www: http://www.sp3.elk.edu.pl/

Zależy nam, aby nasz uczeń był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjny, aby potrafił dokonywać właściwych wyborów i brał za nie odpowiedzialność, umiał właściwie korzystać z dóbr kultury i umiejętnie organizował swój czas wolny, aby nie zapominał o swoich korzeniach, aby znał i kultywował tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

Pracujemy tak, aby każdy uczeń miał szansę osiągnąć osobisty sukces na miarę swoich możliwości. Sprzyja temu różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględniająca oczekiwania naszych uczniów i ich rodziców, stała opieka ze strony szkolnego pedagoga oraz współpraca ze specjalistami z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się osiągnięciami w wielu dziedzinach. Wśród nich jest wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, tanecznych, literackich oraz przeglądów piosenki. Jesteśmy także dumni z sukcesów sportowych osiąganych w piłce nożnej, w pływaniu oraz w koszykówce.

Staramy się ciągle doskonalić. W osiąganiu wyznaczonych pomaga nam realizacja programów i projektów o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim. Jesteśmy członkami Klubu Szkół Uczących Się. Realizując programy nauczyliśmy się dokonywania samooceny swojej pracy, określenia jej mocnych i słabych stron, a w dalszej kolejności modyfikacji działań i ciągłego rozwoju. Dbamy o podnoszenie jakości swojej pracy systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

Wiemy, że dobra szkoła to taka, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą, konsekwentnie zmierzają do wytyczonych celów, uczą się w działaniu, korzystają z doświadczeń.

Nasza baza lokalowa to budynek administracyjno-gospodarczy, dwa budynki dydaktyczne, budynek sportowy składający się z pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dwóch mniejszych sal - do judo i gimnastyki korekcyjnej, siłowni, zaplecza sanitarnego.

Mamy salę komputerową z dostępem do Internetu, Centrum Informacji Multimedialnej oraz sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi.

 

statut szkoły

program
wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl