strona główna

 

Klasy i wychowawcy

 

0a

Barbara Jermakow

0b

Barbara Karwowska

 

 

 

 

 

1a

Ewa Popowska

1b

Zofia Złocka

1c

Urszula Herc-Przekop

1d

Marzanna Cieślukowska

1e

Agnieszka Romatowska

 

 

 

2a

Ewa Jurczykowska

2b

Dorota Kulikowska

2c

Teresa Skowrońska

2d

Agnieszka Orzechowska

3a

Joanna Kontrym

3b

Iwona Chmiel

     

4a

Alina Omilian

4b

Agnieszka Gołdowska

4c

Anna Świderska

4d

Jolanta Bowżyk

4e

KAnna Karpienia

4f

Małorzata Sobolewska

4g

Elżbieta Wyłuda

 

5a

Maria Bielska

5b

Urszula Rydzewska

5c

Krzysztofa Jurska

5d

Paweł Uszyński

5e

Krystyna Piechocka

5f

Marzena Murzun

6a

Agnieszka Podwojska

6b

Monika Cybulska-Ryciuk

6c

Agnieszka Maciejewska

 

7a

Edyta Tankiewicz

7b

Iwona Wysocka

7c

Joanna Witkowska

7d

Anna Milewska

 

8a

Karolina Szumska

8b

Bożena Urban

8c

Iwona Szczuka

8d

Olga Walendzik

 

3aG

Małgorzata Duchnowska-Znosko

3bG

Wioletta Ustaszewska

3cG

Grażyna Czajka

3dG

Joanna Laszczkowska

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl