strona główna

Sekcje sportowe

  Sekcja piłki nożnej /prowadzi mgr Paweł Uszyński/ jest najdłużej działającą sekcją w naszym klubie. Długoletnia tradycja uprawiania piłki nożnej w naszej szkole owocuje co roku wieloma sukcesami sportowymi i organizatorskimi. Dzięki opiekunowi sekcji, jednocześnie prezesowi UKS, Dariuszowi Szumskiemu, szkoła oraz klub przy niej działający, są znane nie tylko w Ełku ale również w regionie i województwie. Zawodnicy od lat godnie reprezentują szkołę, UKS oraz miasto Ełk na wielu turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych np. w Danii, Niemczech, Austrii czy Holandii.

  Sekcja piłki koszykowej dziewcząt /prowadzi mgr Danuta Tyszkowska/ rozpoczęła prężną działalność w roku szkolnym 2002/2003 za sprawą Danuty Tyszkowskiej. Jej wieloletnie doświadczenie zawodnicze i trenerskie zaowocowało organizacją turniejów minikoszykówki oraz pozwoliło aktywnie włączyć się w prace Warmińsko–Mazurskiego Związku Piłki Koszykowej. Zawodniczki pani Danuty odnoszą liczne sukcesy.

  Sekcja pływacka /prowadzi mgr Krystyna Falacińska/ to najmłodsza sekcja naszego UKS. Powstała w roku szkolnym 2004/2005. Staraniem prowadzącej Krystyny Falacińskiej rozwija się ona bardzo prężnie. Wykorzystując bliskość pływalni miejskiej pani Krystyna potrafiła przekonać wiele dziewcząt i chłopców do wspólnego „wodnego” wysiłku. Obecnie uczniowie naszej szkoły – członkowie UKS zajmują w Ełku czołowe lokaty w zawodach pływackich w swoich kategoriach. Od września 2006 r. nasi pływacy biorą udział w Miejskiej Lidze Pływackiej organizowanej przez pływalnię miejską.

 

Podaruj dzieciom 1%! 

statut UKS "Trójka"

 

Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku powstał w 1994 r. z inicjatywy dyrektora szkoły Antoniego Puławskiego, nauczycieli wychowania fizycznego oraz rodziców uczniów SP3. Niestety, śmierć Antoniego Puławskiego - pierwszego prezesa UKS-u, spowodowała zastój w działalności klubu. Po kilku latach działalność UKS-u została reaktywowana na walnym zebraniu w październiku 2001 r.

Obecnie w skład Zarządu Klubu wchodzą: prezes - mgr Danuta Tyszkowska, wiceprezes - mgr Paweł Uszyński, sekretarz - mgr Sylwia Urbańczyk, członek - mgr Dariusz Szumski.

Uczniowski klub Sportowy "Trójka" organizuje turnieje piłki nożnej i piłki koszykowej dla uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu ełckiego oraz zimowy wypoczynek dla uczniów naszej szkoły.

6 grudnia 2013 r. UKS zorganizował I Ogólnopolski Mikołajkowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt. Właściwie można powiedzieć, że był to turniej międzynarodowy, gdyż wystąpiły w nim dwa zespoły z Litwy.

 

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego co roku organizuje zabawy integracyjne (mecze, ogniska, kuligi, zabawy) dla uczniów i ich rodziców, którzy aktywnie włączają się w życie Szkoły Podstawowej nr 3 i UKS, okazując nieocenioną pomoc przy organizacji wielu sportowych i wychowawczych przedsięwzięć. Wzrastająca popularność wszystkich sekcji Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” procentuje osiąganiem założonych celów. Coraz więcej dzieci garnie się do uprawiania sportu. Działalność naszego klubu sprawia, że dzieci chcą grać w piłkę nożną, koszykówkę, pływać, tańczyć. Biorą udział w wielu zawodach, turniejach. Mają zagospodarowany czas wolny, podnoszą poziom swojej sprawności fizycznej. Dzieci mają okazję wyjeżdżać za granice kraju. Mogą poznać, zobaczyć inne europejskie miasta, zabytki, interesujące miejsca. Sport jest pretekstem dla ich europejskiej edukacji, co będzie procentować w ich życiu dorosłym.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl