• Kangur 2021

     • 18 marca 2021 roku po raz trzydziesty w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. Koszt udziału w konkursie - 10zł. Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczcyieli matematyki (wpłaty najpóźniej do 4 lutego 2021 r.)

     • Organizacja nauki w szkole po feriach zimowych

     • Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkolne wracają na zajęcia stacjonarne. Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z wychowankami oraz Państwem!

      Wznawia pracę świetlica szkolna w godzinach 6:45 – 16:00.

      Od poniedziałku w reżimie sanitarnym wydawane będą obiady w stołówce szkolnej.

      Obowiązują podane wcześniej zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://www.sp3.elk.edu.pl i bardzo proszę o ścisłe ich przestrzeganie. Zostały one również przesłane w e-dzienniku.

      Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, umożliwimy realizację zajęć zdalnych w szkole. Prosimy o zgłaszanie potrzeb drogą mailową sp3@elk.edu.pl do dyrektora szkoły.

      Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w oddziałach sportowych (klasa 7d – basen).

      W szkole mogą być organizowane w małych grupach konsultacje dla uczniów klas ósmych (egzamin).

      Plan lekcji zgodny z wyświetlanym w dzienniku elektronicznym.

      Przydział sal i szatni/ harmonogram wejść i wyjść ze szkoły:

       

      Klasa I a – sala 205, szatnia nr 5, wejście i wyjście od placu zabaw

      Klasa I b – sala 208, szatnia nr 6, wejście i wyjście od placu zabaw

      Klasa I c – sala 203, szatnia nr 7, wejście główne, wyjście od placu zabaw

      Klasa I d – sala 105, szatnia nr 8, wejście i wyjście od placu zabaw

      Klasa I e – sala 106, szatnia nr 4, wejście główne, wyjście od placu zabaw

       

      Klasa II a – sala 304, szatnia nr 3, wejście główne, wyjście od placu zabaw

      Klasa II b – sala 204, szatnia nr 2, wejście główne, wyjście od placu zabaw

      Klasa II c – sala 306, szatnia nr 1, wejście główne, wyjście od placu zabaw

      Klasa II d – sala 308, szatnia nr 10, wejście główne, wyjście od placu zabaw

      Klasa II e – sala 206, szatnia nr 11, wejście główne, wyjście od placu zabaw


      Klasa III a – sala 134, szatnia nr 015, wejście i wyjście od strony boiska

      klasa III b – sala 133, szatnia nr 22, wejście i wyjście od strony boiska

      Klasa III c – sala 233, szatnia nr 12, wejście i wyjście od strony boiska

      Klasa III d – sala 333, szatnia nr 13, wejście i wyjście od strony boiska

      Klasa III e – sala 236, szatnia nr 14, wejście i wyjście od strony boiska

       

      Dzieci uczęszczające do świetlicy, oddziały przedszkolne – wejście i wyjście główne.

      Oddział 0a – sala 104 (I zmiana)

      Oddział 0b – sala 104 (II zmiana)

      Oddział Żaczki – sala 108

       

      Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

      Z szacunkiem

      Dyrektor Szkoły

      Joanna Sokołowska

    • Dzień Bezpiecznego Internetu (konkursy)
     • Dzień Bezpiecznego Internetu (konkursy)

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzić będziemy 9 lutego. Inicjatywa DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

      W oparciu o materiały z  www.saferinternet.pl  w naszej szkole na rzecz bezpieczeństwa naszych uczniów przeprowadzimy: 

      1. Zajęcia edukacyjne mające na celu uwrażliwienie na:
      • zachowanie bezpieczeństwa w sieci,
      • efektywne korzystanie z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych,
      • podstawowe zasady bezpieczeństwa,
      • umiejętność rozpoznania cyberprzemocy,
      • problem obrażania w Internecie,
      • mowa nienawiści, hejt.
      1. Konkursy dla uczniów z klas 1 – 8. 

      - wykonanie plakatów (kl. 1–3) – regulamin międzyszkolnego konkursu,

      - infografik (kl. 4 – 6) – regulamin szkolnego konkursu,

      - filmów (kl. 7– 8) – regulamin szkolnego konkursu.

      Każdy uczestnik konkursu zgodnie z przedziałem wiekowym musi dostarczyć organizatorowi swoje prace w formie elektronicznej.

       

    • Uwaga!
     • Uwaga!

     • Dyżury biblioteki szkolnej

      • 5 stycznia 2021 r. 8:00 – 11:00 (wtorek)
      • 8 stycznia 2021 r. 8:00 – 11:00 (piątek)

      W pozostałe dni ferii biblioteka nieczynna.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
    • sp3@elk.edu.pl
    • 87 732 60 40
    • Ełk, ul. Grodzieńska 1