• Ważne informacje do rodziców

     • Podręczniki do religii w roku szkolnym 2021/2022 -  podręczniki.

      Wyprawka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 - wyprawka.

      Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane przez intendentkę stołówki od 03 do 20 sierpnia 2021 r. - karta zgłoszenia na obiady.

        Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

      I. KARTY ZGŁOSZEŃ

      1. Od 03 do 20 sierpnia 2021 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - karta zgłoszenia do świetlicy.

      2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w sekretariacie szkoły
      w godz. 8.00–14.00.

      3.Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.

      II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

      1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.

      2. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 1-3 z rodzin niepełnych, w których samotny rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz  dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.

      3.Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu (decyduje data złożenia wniosku).

      4. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

      III. KWALIFIKACJA UCZNIÓW

      1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku powoła Komisję kwalifikacyjną do rozpatrzenia  wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej.

      2. Komisja rozpatrzy złożone wnioski do 27 sierpnia.

      3. Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończeniu prac Komisji.

      4. Decyzja Komisji jest ostateczna.


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
    • sp3@elk.edu.pl
    • 87 732 60 40
    • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland