• Otwarte zawody pływackie – edycja wiosenna

     • 8 maja 2022r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w Otwartych Zawodach Pływackich –edycja wiosenna, które odbyły się na Pływalni w Ełku.

      Dziewczęta z klasy sportowej 8D o profilu pływanie startowały w dwóch kategoriach wiekowych:14 lat i 15-16 lat.

      Zdobyły 15 miejsc  medalowych. Trener –Krystyna Falacińska

       

      Ich osiągnięcia:

      Kategoria wiekowa  15-16 lat:

      50 m stylem grzbietowym:   Amelia Szymańska – I miejsce

                                                       Kinga Paszkowska – II miejsce

                                                       Zuzanna Babińska -  III miejsce

      50 m stylem klasycznym:     Łucja Gorzoch – I miejsce

                                                        Natalia Motyka – II miejsce

                                                        Wiktoria Dudek – III miejsce

      50 m stylem dowolnym:        Amelia Szymańska – I miejsce

                                                        Łucja Gorzoch – II miejsce

                                                        Kinga Paszkowska – III miejsce

      50 m stylem motylkowym:   Wiktoria Opałka – I miejsce

       

      Kategoria wiekowa  14 lat:             

      50 m stylem klasycznym:      Zuzanna Buza  – I miejsce

                                                         Maryla Korsak  – II miejsce

      50 m stylem dowolnym:        Julia Truszkowska  – I miejsce

      50 m stylem motylkowym:    Julia Truszkowska  – I miejsce

                                                         Maryla Korsak – II miejsce

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       

    • Kangur 2022 - wyniki
     • Kangur 2022 - wyniki

     • Wynik bardzo dobry w kategorii BENIAMIN otrzymał Piotr Wawrzyńczak z kl. 5c (nauczyciel uczący - p. J. Witkowska)

      Wyróżnienia otrzymali uczniowie:

      Kategria ŻACZEK:

      - Tomasz Szczuka z kl. 1b (p. Z. Złocka),

      - Aleksandra Niedźwiecka z kl. 2a (p. T. Skowrońska),

      - Alan Leoniak z kl. 2a (p. T. Skowrońska),

      - Aleksander Borzym z kl. 2c (p. E. Jurczykowska),

      - Olaf Klimowicz z kl. 2c (p. E. Jurczykowska),

      - Maciej Niedźwiecki z kl. 2d (p. D. Kulikowska).

      Kategoria MALUCH: 

      - Karolina Nowak z kl. 3b (p. I. Chmiel),

      - Bartosz Kuczyński z kl. 3d (p. M. Białas),

      - Maria Jezierska z kl. 3e (p. A. Barwikowska),

      - Patryk Szrajbrowski z kl. 3e (p. A. Barwikowska),

      - Szymon Trzonkowski z kl. 4a (p. I. Wysocka),

      - Karol Szczuka z kl. 4b  (p. I. Wysocka),

      - Szymon Szrajder z kl. 4e  (p. I. Wysocka).

      Kategoria BENIAMIN:

      - Emilia Rogowska z kl. 5c (p. J. Witkowska),

      - Kacper Arendt z kl. 6b (p. U. Rydzewska).

      Kategoria KADET:

      - Bartosz Gogolczyk z kl. 7g (p. E. Wyłuda),

      - Franciszek Prądzyński z kl. 7g (p. E. Wyłuda),

      - Oliwia Lewkowicz z kl. 8a (p. J. Witkowska),

      - Olga Nowak z kl. 8c (p. I. Wysocka),

      - Bartosz Zdancewicz z kl. 8d (p. J. Witkowska).

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • GIGA laurka dla Strażników Lasów

     • „Czy wiecie że w 2019 roku w naszym kraju było 96350 pożarów lasów? Dlaczego o większości z nich nie słyszeliście? ponieważ nasi Strażnicy Lasów, czyli strażacy i leśnicy czuwają by się one nie rozprzestrzeniały”.

      W dniu 4 maja obchodziliśmy święto Strażaka, a 5 maja święto Leśnika. Nasi najmłodsi uczniowie  z kl. 1b, 1f, 2c i 3b aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję „Cała Polska maluje GIGA laurkę dla Strażników Lasów”. Dzieci wykonały piękne prace, które zostały wysłane w formie cyfrowej do organizatorów przedsięwzięcia. GIGA laurki można zobaczyć pod adresem:

      https://straznicylasow.pl/galeria-laurka-dla-strazaka/

      #straznicylasow

     • Ełk - Perła Mazur

     • Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Ełk - Perła Mazur” adresowanym do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Ełku.
      Celem konkursu jest:
      - Zainteresowanie dzieci najbliższym otoczeniem – miastem i jego okolicami.
      - Zachęcenie dzieci do poznania dziejów naszej małej ojczyzny.
      - Wzmocnienie identyfikacji dzieci z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania.
      - Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów swojej małej
      ojczyzny.

      więcej

     • Zachęcamy do udziału w naszym szkolnym projekcie

     •   Ełk - moja Mała Ojczyzna

      Piąte zadanie (maj 2022) - Ełk w słowie lub fotografii 

      Uczeń ma możliwość wyboru zadania konkursowego, może wykonać pocztówkę lub napisać wiersz na temat Ełku.

      1. Projektuj - Widokówkę z Ełku, na której umieścisz:

      - przynajmniej 4 sfotografowane przez siebie obiekty (budynki, pomniki, fontanny, place itp.) i miejsca, które Twoim zdaniem są wizytówką miasta.

      Format pracy co najmniej 15 cm x 21cm lub większy. Dowolna metoda wykonania.

      Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, estetyka wykonania pracy, oryginalność, przemyślana kompozycja

      1. Ułóż wiersz pt.: ,,Ełk - moja Mała Ojczyzna” , w którym zaprezentujesz walory miasta Ełku.

      Wiersz należy:

      - zatytułować - ,,Ełk - moja Mała Ojczyzna”,

      - dostarczyć w formie drukowanej (czcionka - Times New Roman - rozmiar nie mniejszy niż 14).

      Utwór powinien składać się minimalnie z 10 wersów.

      Praca powinna zmieścić się na kartce formatu A4.

      Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, walory literackie, oryginalność, poprawność językowa i ortograficzna.

      Należy pamiętać, że uczestnik projektu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

      Każda praca powinna być z tyłu opisana (tytuł pracy, dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa).

      Zainteresowani uczniowie z pracą zgłaszają się do koordynatorek projektu bądź swoich wychowawców do 3 czerwca (piątek).

      Wykonane prace wezmą udział w konkursie na najładniejszą i najciekawszą pracę. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

      Koordynatorki projektu: 

      Monika Cybulska-Ryciuk,

      Agnieszka Podwojska,

      Krzysztofa Sokołowska

    • Spotkanie z p. Jackiem Rutkowskim
     • Spotkanie z p. Jackiem Rutkowskim

     • autorem wystawy o Franciszku Marcińczuku - więźniu Sybiru, żołnierzu II Korpusu Polskiego gen. Andersa, bohaterze bitwy o Monte Cassino

      29 kwietnia naszą szkołę odwiedził pan Jacek Rutkowski–nauczyciel historii, ekspert MEN, który przeprowadził w wybranych klasach żywą lekcję historii. Tematyka zajęć nawiązywała do wystawy pana Jacka „Żołnierz Generała Andersa-Franciszek Marcińczuk”.

      Historyk opowiedział zebranym uczniom o losach swojego krewnego-Franciszka Marcińczuka-więźnia Sybiru, żołnierza II Korpusu Polskiego gen. Andersa, bohatera bitwy o Monte Cassino. Zaprezentował uczniom zgromadzone zdjęcia oraz odznaczenia. Podzielił się z wychowankami ciekawostkami z życia Franciszka Marcińczuka i jego starszego brata Józefa.

      Uczniowie dowiedzieli się, że bracia urodzili się i dorastali w Brańsku, w przedwojennym powiecie białostockim. Do II wojny światowej zajmowali się zawodowo rzeźnictwem. W 1940 roku zostali aresztowani przez NKWD, trafili do więzienia w Białymstoku.  Następnie zostali wywiezieni na Sybir –do łagru w Kotłasie koło Archangielska, w którym pracowali przy wyrębie lasu. Po „amnestii” roku 1941 zwolnieni z łagru postanowili dotrzeć do tworzącej się Armii Polskiej w ZSRR. W trakcie podróży zaginął jednak starszy z braci Marcińczuków i do armii dotarł jedynie Franciszek, który zajmował się w niej gołębiami pocztowymi.

      W 1942 roku ewakuowany do Iranu został żołnierzem 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej 2 Korpusu podporządkowanego bezpośrednio dowódcy artylerii Armii Polskiej  na Wschodzie, a następnie dowódcy artylerii 2 Korpusu gen. Andersa. Franciszek Marcińczuk był kanonierem samobieżnego działa przeciwpancernego. Brał udział w całym szlaku bojowym 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej–Monte Cassino, Ankona, Bolonia, również razem z 4 Pułkiem Pancernym „Skorpion”. W 1945 r. został ewakuowany wraz z oddziałami polskimi do Wielkiej Brytanii.

      Po wojnie, w 1947 roku wrócił do Polski, do rodzinnego Brańska, a następnie przeprowadził się do Ełku, w którym mieszkał i pracował. Potem był także pracownikiem PGR w Dudce, Ostrowie i Skomacku Wielkim. Należał do ZBOWiD, miał emeryturę kombatancką. W 1992 roku został odznaczony Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Inne przyznane mu odznaczenia to: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino; Brytyjska Gwiazda za Wojnę 1939-1945 (1945 r.); Brytyjska Gwiazda Italii (1945 r.); Brytyjski Medal za Wojnę 1939-1945.

      Franciszek Marcińczuk zmarł 19 lutego 1996 r. w szpitalu w Ełku. Miejsce pochówku znajduje się na Cmentarzu Parafialnym Klusy koło Ełku – kwatera 1, grób 17 (grób Weterana Walk o Wolnośći Niepodległość Polski nr 1494).

    • Wyniki konkursu „Kolor w czerwieni, kolor w bieli…”
     • Wyniki konkursu „Kolor w czerwieni, kolor w bieli…”

     • 29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku rozstrzygnięto XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Kolor w czerwieni, kolor w bieli…

      Do recytacji zgłosiły swoich uczniów szkoły podstawowe z Ełku i powiatu ełckiego.

      Komisja konkursowa wysłuchała recytacji uczestników i wytypowała zwycięzców:

      Uczniowie zmagali się również w kategorii plastycznej – okładka książki. Jury przyznało nagrody następującym osobom:

      Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody, które współfinansowane były przez Urząd Miasta Ełku oraz Powiat Ełcki. Zapraszamy po ich odbiór do naszej szkoły 6 maja 2022 r. o godz. 14:30.

     • Sukces uczennicy klasy 1f

     • Miło nam poinformować o zajęciu I miejsca naszej uczennicy Natalii Kiluk w konkursie plastycznym „Dlaczego warto myć ręce” organizowanym przez Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

      wyniki konkursu

       

     • Majowe świętowanie klasach 1-3

     • Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych dniach obchodzone są w naszym kraju ważne święta: 1 – maja Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel. Wszyscy w tym dniu pięknie prezentowali się w strojach galowych. Podczas uroczystości w bardzo ciekawy  sposób  połączono walory edukacyjne i artystyczne. Na apelu przedstawiono prezentację i wzruszające,  patriotyczne piosenki. Apel przygotowały panie: T. Skowrońska, M. Kardyńska, A. Barwikowska, a dekoracje wykonały panie W. Borowik i A. Teklińska.

    • Szkolny konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną
     • Szkolny konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną

     • z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      Regulamin

      1.  Każdy zespół klasowy dekoruje swoją salę lekcyjną tak, aby upamiętnić  231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

      2. Termin wykonania dekoracji – 10 maja br.

      3. Rozstrzygnięcie konkursu - 13 maja br.

      4. Jury konkursowe będzie składać się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli historii i języka polskiego.

      5. Liczą się: kreatywność, zaangażowanie uczniów, estetyka i zgodność dekoracji z tematem.

      6. Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymają nagrodę – niespodziankę.

     • Wyniki konkursu „Dlaczego warto myć ręce?”

     • W ramach współpracy z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Ełku, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dlaczego warto myć ręce?”. Na etapie szkolnym zostały wybrane trzy prace, które przekazano do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologiczną w Ełku.

      Miejsce I: Julia Korzeń kl. 1b

      Miejsce II: Natalia Kilku kl. 1f

      Miejsce III: Katarzyna Penkiewicz kl. 1e

      Wyróżnienie: Kamil Filipowicz kl. 1b

      Trzymamy kciuki za nasze koleżanki. Rozstrzygniecie konkursu na etapie wojewódzkim nastąpi 29 kwietnia 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone pod adresem:  https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn

     • AKCJA ŻONKILE „ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ”

     •  

       

      Już po raz siódmy nasza szkoła włączyła się w akcję społeczno–edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

      Akcja Żonkile to ważny projekt społeczno-edukacyjny upamiętniający powstanie w getcie warszawskim.

       

       

      W tym roku szkolnym w ramach udziału w projekcie przygotowaliśmy dwie gazetki tematyczne. Jedną wykonaliśmy w nietradycyjny sposób korzystając z QRCodów.

      Na tablicach pojawiły się informacje na temat akcji, dziejów getta warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, którym było powstanie w getcie warszawskim.

      Na godzinach wychowawczych, na języku polskim, lekcjach historii i WOS-u uczniowie wzięli udział w pogadankach na temat Akcji Żonkile, poznali historię getta warszawskiego.

      Nauczyciele wykorzystali zeszłoroczne oraz tegoroczne materiały edukacyjne przygotowane przez muzeum POLIN. Wychowankowie obejrzeli projekcje filmowe, wysłuchali opowiadań, wykonali papierowe żonkile będące symbolem zbiorowej pamięci.

      Nasza szkoła za upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim otrzymała pamiątkowy dyplom.                                                                                                             

      Podziękowania od dyrektora Muzeum POLIN

     • Sukces 3b

     • Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22 kwietnia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku zorganizowało konkurs adresowany do szkół podstawowych i przedszkoli pod hasłem „Woda to życie”. Zadaniem uczniów było napisanie klasowego wiersza. Klasa 3b pod opieką pani Iwony Chmiel zajęła II miejsce w tym konkursie. Uczniowie otrzymali dyplom oraz zaproszenie na wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie będą mogli wspaniale spędzić czas podczas zabaw sportowych i przy ognisku. Gratulujemy zwycięzcom! 

     • Apel z okazji Dnia Ziemi

     • Klasy 1f, 2e i 3c wraz z wychowawczyniami i rodzicami przygotowały apel z okazji Dnia Ziemi. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i aktorskie przypominając kolegom i koleżankom z klas 1-3 o potrzebie ochrony środowiska. Uczniowie słuchali uważnie wszystkich wypowiedzi. Rozwiązali zagadki ekologiczne, wykonali zadania związane z segregacją śmieci i złożyli ślubowanie, w którym obiecali dbać o otaczające nas środowisko. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Ziemi wysp zielona” i obiecaliśmy sobie, że taka właśnie będzie nasza planeta.

     • Mali ludzie - wielkie sprzątanie

     • 22 kwietnia, w dzień obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie klasy 2c mieli ręce pełne pracy. Po wcześniejszym sprzątaniu przez część uczniów uczęszczających do świetlicy terenów zielonych wokół szkoły, po południu przyszedł czas na przyłączenie się do akcji #SprzątamyDlaPolski całą klasę. Pod okiem wychowawcy przyglądali się trawnikom wokół szkolnych boisk. Tereny te są chętnie odwiedzane przez młodzież i jak się okazało, niestety zaśmiecane. Uczniowie, w krótkim czasie zebrali sporo różnorodnych śmieci. Na koniec zaprezentowali je w nadziei, że starsi koledzy poczują odpowiedzialność za jakość otaczającej nas najbliższej przyrody.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland