• Dyrektor szkoły - mgr Joanna Beata Sokołowska

   Wicedyrektor  - mgr Zofia Czarkowska

   Wicedyrektor - mgr Agnieszka Gołdowska

    

   edukacja przedszkolna -  Barbara Karwowska

   edukacja wczesnoszkolna - Anna Barwikowska, Małgorzata Białas, Iwona Chmiel, Urszula Herc - Przekop, Barbara Jermakow, Ewa Jurczykowska, Joanna Kontrym, Danuta Kulikowska, Ewa Łańczkowska, Ewa Nowicka, Agnieszka Orzechowska, Ewa Popowska, Agnieszka Romatowska, Teresa Skowrońska, Anna Szrajbrowska, Marta Waśkiewicz, Zofia Złocka

   język polski - Monika Cybuska - Ryciuk, Agnieszka Maciejewska, Iwona Milewska, Alina Omilian, Agnieszka Podwojska, Joanna Sokołowska, Edyta Tankiewicz, Wioletta Ustaszewska

   język angielski - Małgorzata Duchnowska - Znosko, Mateusz Kalinowski, Joanna Laszczkowska, Milena Laszkowska, Marzena Murzyn, Iwona Szczuka, Bożena Urban, Sylwia Urbańczyk, Olga Walendzik

   język niemiecki - Anna Milewska, Karolina Szumska

   historia - Jolanta Bowżyk, Krzysztofa Jurska, Maria Konopko

   wiedza o społeczeństwie - Jolanta Bowżyk, Maria Konopko

   matematyka - Agnieszka Gołdowska, Urszula Rydzewska, Joanna Witkowska, Elżbieta Wyłuda, Iwona Wysocka

   fizyka - Grażyna Czajka

   chemia - Ewa Jagłowska

   geografia - Krystyna Piechocka, Joanna Borzeńska

   przyroda -  Joanna Borzeńska

   biologia - Urszula Osowska, Joanna Borzeńska

   muzyka - Anna Świderska

   plastyka - Maria Bielska

   edukacja dla bezpieczeństwa - Monika Brodowska

   informatyka - Zofia Czarkowska,  Szymon Zaniewski

   technika - Małgorzata Sobolewska

   doradztwo  zawodowe - Monika Brodowska, Bogusława Rosołowska, Anna Kwiatkowska

   wychowanie fizyczne -  Robert Bielecki, Robert Dobkowski, Krystyna Falacińska, Marcin Grzegółkowski, Marek Klimowicz, Ada Lewandowska,  Ewa Marcińczyk, Joanna Tyl, Paweł Uszyński

   religia -  ks. Jan Kulik, Anna Mazurek, Danuta Olichwier, ks. Krzysztof Puczyłowski

   świetlica - Wioletta Borowik, Agnieszka Jankowska, Karolina Janulewicz, Anna Kwiatkowska, Justyna Matusiewicz,  Monika Radzaj, Lidia Ruszczyk

   pedagog specjalny - Katarzyna Szumska (p.112)

   pedagog - Bogusława Rosołowska (p.235),

   psycholog - Katarzyna Sochacka (p. 301)

   logopeda - Edyta Tankiewicz (p. 112)

   nauczyciele współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy -Kamila Bartoszewicz, Ewelina Blech, Ludwika Czerwonka, Marzena Dzierżyk, Urszula Kantowicz, Lidia Kostrzewska, Aleksandra Minkiewicz, Katarzyna Wierciszewska - Babińska, Emilia Wiśniewska

   biblioteka -  Bożena Suchocka, Aldona Teklińska

    

   Wychowawcy

    

   0a - Barbara Karwowska

    

    

   1a - Ewa Popowska

   1b - Małgorzata Białas

   1c - Anna Barwikowska

   1d - Joanna Kontrym

   1e - Marta Waśkiewicz

   1f - Anna Szrajbrowska

   2a - Urszula Herc - Przekop

   2b - Zofia Złocka

   2c - Iwona Chmiel

   2d - Ewa Nowicka

   2e - Barbara Jermakow

   2f - Agnieszka Romatowska

   3a - Teresa Skowrońska

   3b - Agnieszka Orzechowska

   3c - Ewa Jurczykowska

   3d - Dorota Kulikowska

   3e - Ewa Łańczkowska

    

    

    4a - Krystyna Piechocka                               5a - Bożena Urban                             6a - Anna Milewska

    4b - Ewa Jagłowska                                        5b - Iwona Wysocka                          6b - Olga Walendzik                       

    4c - Maria Bielska                                           5c - Wioletta Ustaszewska               6c - Joanna Witkowska

    4d - Krzysztofa Anna Sokołowska                5d - Agnieszka Podwojska               6d - Joanna Laszczkowska

    4e - Marzena Murzyn                                            5e - Monika Cybulska Ryciuk               

   7a - Małgorzata Duchnowska - Znosko

   7b -  Iwona Szczuka

    

    

    

   8a - Alina Omilian

   8b - Mateusz Kalinowski

   8c -  Karolina Szumska

   8d - Jolanta Bowżyk

   8e - Sylwia Urbańczyk

   8f - Małgorzata Sobolewska

   8g - Elżbieta Wyłuda

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland