• Kadra szkoły

    • Dyrekcja
    • Joanna Beata Sokołowska - dyrektor
     Zofia Czarkowska - wicedyrektor
     Agnieszka Gołdowska - wicedyrektor

    • Pedagodzy
    • Katarzyna Szumska - pedagog
     Anna Bezdziecka - pedagog specjalny

    • Psycholog
    • Katarzyna Sochacka

    • Logopeda
    • Edyta Tankiewicz

    • Edukacja przedszkolna
    • Paulina Młynarczyk

    • Edukacja wczesnoszkolna
    • Anna Barwikowska, Małgorzata Białas, Iwona Chmiel, Urszula Herc - Przekop, Barbara Jermakow, Ewa Jurczykowska, Monika Kardyńska, Joanna Kontrym, Ewa Łańczkowska, Ewa Nowicka, Agnieszka Orzechowska, Ewa Popowska, Agnieszka Romatowska, Teresa Skowrońska, Anna Szrajbrowska, Marta Waśkiewicz, Zofia Złocka

    • Język polski
    • Monika Cybulska - Ryciuk, Agnieszka Maciejewska, Iwona Milewska, Alina Omilian, Agnieszka Podwojska, Joanna Sokołowska, Wioletta Ustaszewska

    • Język angielski
    • Małgorzata Duchnowska - Znosko, Mateusz Kalinowski, Joanna Laszczkowska, Milena Laszkowska, Marzena Murzyn, Iwona Szczuka, Bożena Urban, Sylwia Urbańczyk, Olga Walendzik

    • Język niemiecki
    • Anna Milewska, Karolina Szumska

    • Matematyka
    • Urszula Rydzewska, Joanna Witkowska, Elżbieta Wyłuda, Iwona Wysocka

    • Historia
    • Jolanta Bowżyk, Maria Konopko, Krzysztofa Sokołowska

    • Wiedza o społeczeństwie
    • Jolanta Bowżyk

    • Przyroda, Geografia
    • Joanna Borzeńska, Krystyna Piechocka

    • Biologia
    • Joanna Borzeńska, Ewa Jagłowska, Urszula Osowska

    • Chemia
    • Ewa Jagłowska

    • Fizyka
    • Grażyna Czajka

    • Informatyka
    • Zofia Czarkowska, Agnieszka Gołdowska, Agnieszka Podwojska, Małgorzata Sobolewska, Szymon Zaniewski

    • Technika
    • Małgorzata Sobolewska

    • Muzyka
    • Anna Świderska

    • Plastyka
    • Maria Bielska

    • Wychowanie fizyczne
    • Robert Bielecki, Robert Dobkowski, Krystyna Falacińska, Marek Klimowicz, Ada Lewandowska,  Joanna Tyl, Paweł Uszyński

    • Edukacja dla bezpieczeństwa
    • Karolina Szumska

    • Doradztwo zawodowe
    • Anna Kwiatkowska

    • Religia
    • ks. Rafał Łaszczuk, Anna Mazurek, Danuta Olichwier, ks. Krzysztof Puczyłowski, Katarzyna Waraksa

    • Nauczyciele współorganizujący
    • Kamila Bartoszewicz, Ewelina Blech, Anna Chodań, Ludwika Czerwonka, Marzena Dzierżyk, Urszula Kantowicz, Aleksandra Minkiewicz, Joanna Stasiełowicz, Katarzyna Wierciszewska

    • Nauczyciele bibliotekarze
    •  Aldona Teklińska

    • Nauczyciele świetlicy
    • Wioleta Borowik, Marzanna Cieślukowska, Karolina Janulewicz, Justyna Matusiewicz, Małgorzata Perkowska, Iwona Wiśniewska

    • Wychowawcy kl. 1
    • 1a - Teresa Skowrońska
     1b - Ewa Łańczkowska
     1c - Agnieszka Orzechowska
     1d - Ewa Jurczykowska
     1e - Monika Kardyńska

    • Wychowawcy kl. 2
    • 2a - Ewa Popowska
     2b - Małgorzata Białas
     2c - Anna Barwikowska
     2d - Joanna Kontrym
     2e - Marta Waśkiewicz
     2f - Anna Szrajbrowska

    • Wychowawcy kl. 3
    • 3a - Urszula Herc - Przekop
     3b - Zofia Złocka
     3c - Iwona Chmiel
     3d - Ewa Nowicka
     3e - Barbara Jermakow
     3f - Agnieszka Romatowska

    • Wychowawcy kl. 4
    • 4a - Karolina Szumska
     4b - Jolanta Bowżyk
     4c - Agnieszka Maciejewska
     4d - Małgorzata Sobolewska
     4e - Alina Omilian

    • Wychowawcy kl. 5
    • 5a - Krystyna Piechocka
     5b - Ewa Jagłowska
     5c - Maria Bielska
     5d - Krzysztofa Sokołowska
     5e - Marzena Murzyn

    • Wychowawcy kl. 6
    • 6a - Bożena Urban
     6b - Iwona Wysocka
     6c - Wioletta Ustaszewska
     6d - Agnieszka Podwojska
     6e - Monika Cybulska - Ryciuk

    • Wychowawcy kl. 7
    • 7a - Anna Milewska
     7b - Olga Walendzik
     7c - Joanna Witkowska
     7d - Joanna Laszczkowska

    • Wychowawcy kl. 8
    • 8a - Małgorzata Duchnowska - Znosko
     8b - Iwona Szczuka

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland
   • ePUAP: /sp3elk/SkrytkaESP