• Dyrektor szkoły - mgr Joanna Beata Sokołowska

   Wicedyrektor  - mgr Zofia Czarkowska

   Wicedyrektor - mgr Agnieszka Gołdowska

    

   edukacja przedszkolna -  Barbara Karwowska, Anna Szrajbrowska

   edukacja wczesnoszkolna - Anna Barwikowska, Małgorzata Białas, Iwona Chmiel, Marzanna Cieślukowska, Urszula Herc - Przekop, Barbara Jermakow, Ewa Jurczykowska, Joanna Kontrym, Danuta Kulikowska, Marta Monwid - Kułakowska, Ewa Łańczkowska, Ewa Nowicka, Agnieszka Orzechowska, Ewa Popowska, Agnieszka Romatowska, Teresa Skowrońska, Marta Waśkiewicz, Zofia Złocka

   język polski - Monika Cybuska - Ryciuk, Agnieszka Maciejewska, Iwona Milewska, Alina Omilian, Agnieszka Podwojska, Joanna Sokołowska, Edyta Tankiewicz, Wioletta Ustaszewska

   język angielski - Małgorzata Duchnowska - Znosko, Mateusz Kalinowski, Joanna Laszczkowska, Milena Laszkowska, Marzena Murzyn, Iwona Szczuka, Bożena Urban, Sylwia Urbańczyk, Olga Walendzik

   język niemiecki - Anna Milewska, Ewa Redlin, Karolina Szumska

   historia - Jolanta Bowżyk, Krzysztofa Jurska, Maria Konopko

   wiedza o społeczeństwie - Jolanta Bowżyk, Maria Konopko

   matematyka - Monika Dracewicz, Agnieszka Gołdowska, Agnieszka Karanowska, Urszula Rydzewska, Joanna Witkowska, Elżbieta Wyłuda, Iwona Wysocka

   fizyka - Grażyna Czajka

   chemia - Ewa Jagłowska

   geografia - Krystyna Piechocka, Joanna Borzeńska

   przyroda -  Joanna Borzeńska

   biologia - Urszula Osowska, Joanna Borzeńska

   muzyka - Anna Świderska

   plastyka - Maria Bielska

   edukacja dla bezpieczeństwa - Monika Brodowska

   informatyka - Zofia Czarkowska, Wojciech Ostapowicz, Szymon Zaniewski

   technika - Małgorzta Sobolewska

   doradztwo  zawodowe - Monika Brodowska, Bogusława Rosołowska

   wychowanie fizyczne - Aleksandra Bałkowska, Robert Bielecki, Robert Dobkowski, Krystyna Falacińska, Marek Klimowicz, Ada Lewandowska,  Ewa Marcińczyk, Joanna Tyl, Paweł Uszyński

   religia -  ks. Radosław Gulan, ks. Michał Fiedziukiewicz, Anna Mazurek, Danuta Olichwier, ks. Krzysztof Puczyłowski

   świetlica - Wioletta Borowik, Aleksandra Dzieniszewska, Agnieszka Jankowska, Karolina Janulewicz, Anna Kwiatkowska, Monika Radzaj, Lidia Ruszczyk, Iwona Wiśniewska

   pedagog - Bogusława Rosołowska (p.235), Katarzyna Szumska (p.112)

   psycholog - Katarzyna Sochacka (p. 301)

   logopeda - Edyta Tankiewicz (p. 112)

   pedagog specjalny - Ewelina Blech, Anna Bezdziecka, Ludwika Czerwonka, Marzena Dzierżyk, Urszula Kantowicz, Anna Sobolewska,  Emilia Wiśniewska

   biblioteka -  Bożena Suchocka, Aldona Teklińska

    

   Wychowawcy

   Oa - Barbara Karwowska

   Ob- Anna Szrajbrowska

    

    

    

   1a - Urszula Herc - Przekop  

   1b Zofia Złocka

   1c - Marzanna Cieślukowska

   1d - Ewa Nowicka

   1e - Barbara Jermakow

   1f - Agnieszka Romatowska

   2a - Teresa Skowrońska

   2b -  Agnieszka Orzechowska

   2c - Ewa Jurczykowska

   2d - Dorota Kulikowska

   2e - Ewa Łańczkowska

   3a - Joanna Kontrym

   3b - Iwona Chmiel

   3c - Marta Monwid - Kułakowska

   3d - Małgorzata Białas

   3e - Anna Barwikowska

    

    

   4a - Bożena Urban

   4b - Iwona Wysocka

   4c - Wioletta Ustaszewska

   4d - Agnieszka Podwojska

   4e - Monika Cybulska - Ryciuk

    

    

    

    

    

    

   5a - Anna Milewska

   5b - Olga Walendzik

   5c - Joanna Witkowska

   5d - Joanna Laszczkowska

    

   6a - Małgorzata Duchnowska - Znosko

   6b - Iwona Szczuka

    

    

   7a - Alina Omilian

   7b - Mateusz Kalinowski

   7c - Karolina Szumska

   7d - Jolanta Bowżyk

   7e - Sylwia Urbańczyk

   7f - Małgorzta Sobolewska

   7g - Elżbieta Wyłuda

    

    

   8a - Maria Bielska

   8b - Urszula Rydzewska

   8c -  Krzysztofa Sokołowska

   8d - Paweł Uszyński

   8e - Krystyna Piechocka

   8f - Marzena Murzyn

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland