• Dyrektor szkoły - mgr Joanna Beata Sokołowska

   Wicedyrektor  - mgr Zofia Czarkowska

   Wicedyrektor - mgr Agnieszka Gołdowska

    

   edukacja przedszkolna - Barbara Jermakow,  Barbara Karwowska

   edukacja wczesnoszkolna - Małgorzata Białas, Iwona Chmiel, Urszula Herc - Przekop, Ewa Jurczykowska, Joanna Kontrym, Danuta Kulikowska, Marta Monwid - Kułakowska, Ewa Łańczkowska, Ewa Nowicka, Agnieszka Orzechowska, Ewa Popowska, Małgorzata Perkowska, Teresa Skowrońska, Marta Waśkiewicz, Zofia Złocka

   język polski - Monika Cybuska - Ryciuk, Agnieszka Maciejewska, Iwona Milewska, Alina Omilian, Agnieszka Podwojska, Joanna Sokołowska, Edyta Tankiewicz, Wioletta Ustaszewska

   język angielski - Małgorzata Duchnowska - Znosko, Mateusz Kalinowski, Joanna Laszczkowska, Marzena Murzyn, Iwona Szczuka, Bożena Urban, Sylwia Urbańczyk, Olga Walendzik

   język niemiecki - Anna Milewska, Karolina Szumska

   historia - Jolanta Bowżyk, Krzysztofa Jurska, Maria Konopko

   wiedza o społeczeństwie - Jolanta Bowżyk

   matematyka - Monika Dracewicz, Agnieszka Gołdowska, Agnieszka Karanowska, Urszula Rydzewska, Joanna Witkowska, Elżbieta Wyłuda

   fizyka - Grażyna Czajka

   chemia - Ewa Jagłowska

   geografia - Krystyna Piechocka, Joanna Borzeńska

   przyroda -  Joanna Borzeńska

   biologia - Urszula Osowska, Joanna Borzeńska

   muzyka - Maria Bielska, Anna Świderska

   plastyka - Maria Bielska

   edukacja dla bezpieczeństwa - Monika Brodowska

   informatyka - Zofia Czarkowska, Wojciech Ostapowicz, Szymon Zaniewski

   technika - Małgorzta Sobolewska

   doradztwo  zawodowe - Monika Brodowska, Bogusława Rosołowska

   wychowanie fizyczne - Aleksandra Bałkowska, Robert Bielecki, Robert Dobkowski, Krystyna Falacińska, Marek Klimowicz, Ada Lewandowska,  Ewa Marcińczyk, Joanna Tyl, Paweł Uszyński

   religia -  ks. Radosław Gulan, ks. Michał Fiedziukiewicz, ks. Łukasz Kulikowski, Anna Mazurek, Danuta Olichwier

   świetlica - Anna Barwikowska, Wioletta Borowik, Karolina Janulewicz,  Monika Radzaj, Lidia Ruszczyk, Iwona Wiśniewska

   pedadog - Bogusława Rosołowska, Katarzyna Szumska

   pedagog specjalny - Anna Bezdziecka, Ludwika Czerwonka, Urszula Kantowicz, Anna Sobolewska, Alicja Tomaszewicz, Emilia Wiśniewska

   biblioteka - Maria Konopko, Bożena Suchocka, Aldona Teklińska

    

   Wychowawcy

   Oa - Barbara Karwowska

   Ob- Barbara Jermakow

    

    

    

   1a - Teresa Skowrońska 

   1b Agnieszka Orzechowska

   1c - Ewa Jurczykowska

   1d - Dorota Kulikowska

   1e - Ewa Łańczkowska

   2a - Joanna Kontrym

   2b - Iwona Chmiel

   2c - Marta Monwid - Kułakowska

   2d - Małgorzata Białas

   2e - Marta Waśkiewicz

   3a - Ewa Popowska

   3b - Zofia Złocka

   3c - Urszula Herc - Przekop

   3d - Małgorzata Perkowska

   3e - Ewa Nowicka

    

    

   4a - Anna Milewska

   4b - Olga Walendzik

   4c - Joanna Witkowska

   4d - Joanna Laszczkowska

    

    

    

    

    

    

   5a - Małgorzata Duchnowska - Znosko

   5b - Iwona Szczuka

    

   6a - Alina Omilian

   6b - Mateusz Kalinowski

   6c - Karolina Szumska

   6d - Jolanta Bowżyk

   6e - Sylwia Urbańczyk

   6f - Małgorzta Sobolewska

   6g - Elżbieta Wyłuda

    

   7a - Maria Bielska

   7b - Urszula Rydzewska

   7c - Krzysztofa Jurska

   7d - Paweł Uszyński

   7e - Krystyna Piechocka

   7f - Marzena Murzyn

    

    

   8a Agnieszka Podwojska

   8b - Monika Cybulska - Ryciuk

   8c -  Agnieszka Maciejewska

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1