•                                               Samorząd uczniowski

  • w roku szkolnym 2023/2024

    

Przewodnicząca SU

Nikola Kunda 7c

Zastępca przewodniczącego SU

Julia Dmochowska 8a

Sekretarz SU

Bianka Żukowska 8a

Skarbnik SU

Julia Zawadzka 5e

Zarząd samorządu SU

Lena Radzikowska  5e

Bartosz Kuczyński 5a

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Małgorzata Sobolewska

Karolina Szumska

Krzysztofa Sokołowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland
   • ePUAP: /sp3elk/SkrytkaESP