• Obiady

   • Opłata za obiady 

    czerwiec - 66 zł   

    Wpłaty prosimy dokonać do 31maja 2024 r.

    Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje wykreśleniem dziecka z listy osób korzystających z obiadów.

    Informujemy, że ze względu na znaczny wzrost cen artykułów żywnościowych 

    od 01 stycznia 2022 roku wzrasta opłata za obiady.

    Cena jednego obiadu – 5,50 zł 


    Opłata za obiady tylko w formie przelewu bankowego.

    Opłaty można dokonać przez internet lub bez prowizji w banku PKO BP.

    Kierownik stołówki nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

    Wpłat należy dokonywać z góry do 30 dnia miesiąca za miesiąc następny. 

    nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

    tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła - SP nr 3

    Odpisy za obiady po uzgodnieniu z intendentką.

    tel. 87 732 60 37


    KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY I NA OBIADY   

    Od 03 czerwca do 21 czerwca 2024 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2024/2025

    - karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

    - karta na obiady

    Poprawnie wypełnione karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i  na obiady należy złożyć w  sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00.

            Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland
   • ePUAP: /sp3elk/SkrytkaESP