• Obiady

   • Opłata za obiady 

    maj- 82,50 zł 

    2.05, 4.05, 5.05, 23.05, 24.05, 25.05 w tych dniach nie ma obiadów

    Prosimy o dokonanie wpłat za obiady do 30 kwietnia 2023 r. 

    Informujemy, że ze względu na znaczny wzrost cen artykułów żywnościowych 

    od 01 stycznia 2022 roku wzrasta opłata za obiady.

    Cena jednego obiadu – 5,50 zł 


    Opłata za obiady tylko w formie przelewu bankowego.

    Opłaty można dokonać przez internet lub bez prowizji w banku PKO BP.

    Kierownik stołówki nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

    Wpłat należy dokonywać z góry do 30 dnia miesiąca za miesiąc następny. 

    nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

    tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła - SP nr 3

     

    Odpisy za obiady po uzgodnieniu z intendentką.

    tel. 87 732 60 37


    KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY I NA OBIADY   

    Od 01 czerwca do 24 czerwca 2022 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

    karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

    - karta na obiady

    Poprawnie wypełnione karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i  na obiady należy złożyć w  sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00.

            Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland