• Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce na okres wrzesień - grudzień 2020, który mija 15 września. Poniżej link do informacji o stypendiach.

  bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/90/Stypendium_za_aktywnosc_spoleczna_i_wyniki_w_nauce/

  Do wniosku musi być dołączona kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego, natomiast we wniosku powinny znaleźć się osiągnięcia ucznia za cały rok szkolny 2019/2020.

  Wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pokój 02, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

  Wniosek o przyznanie stypendium wysłaliśmy na edziennik.

   


  Stypendia Prezydenta Miasta Ełku
   

      29 października 2019 r. w UM odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywność społeczną. 

  Stypendystami w naszej szkole zostali:

  - Zuzia Karwowska kl. 5e,

  - Alan Pińczak kl. 6d,

  - Ola Milko kl. 8b

  - Damian Bednarowicz, kl. 8b

  Serdecznie gratulujemy!!!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1