•  

    SZANOWNI RODZICE

              Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022.

              Do grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci objęte obowiązkiem rocznym przygotowaniem

            przedszkolnym urodzone w 2015 lub 2016.

            W przypadku wychowania przedszkolnego nie ma określonych obwodów szkolnych.

            Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenia. Wszystkie dokumenty można pobrać

            ze strony szkoły.

            Równolegle elektroniczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest na stronie: 

           

              https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

     

            Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklaracje

             o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w terminie

             05.02.2021 - 12.02.2021

     

    Komunikat - rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2021/2022

               Informujemy, że z powodu braku miejsc w oddziale przedszkolnym 

         rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.

     

     

      Zarządzenia i uchwały
    Oddziały przedszkolne
    Wniosek
    Załącznik nr 1 do Wniosku
    Załącznik nr 2 do Wniosku
    Poradnik dla rodzica
    Załącznik 1
    Załącznik 2
    Załącznik 3
    Potwierdzenie woli
    Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

     

      Do klas pierwszych zapisujemy:

        1. obowiązkowo dzieci z rocznika 2014,

        2. dzieci urodzone 2015 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną                                    edukację w klasie pierwszej.

           Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

    • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022,
    • uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

        Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

    • od 15 lutego 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnych
    • od 24 maja do 04 czerwca 2021 r. składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

                                          Ogłoszenie

    Informujemy, że nie prowadzimy rekrutacji  do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci spoza rejonu. 

     

      Klasy I
    Wniosek
     
     
     
     
     
     
     

                                     

     Obwód szkoły obejmuje ulice:

    generała Władysława Sikorskiego (numery nieparzyste od 1 do przejazdu kolejowego ), M. Kajki (numery nieparzyste od 3 do końca ulicy i numery parzyste od 2 do końca ulicy), Janusza Korczaka, Wileńska, Grodzieńska, Warszawska, Szosa Obwodowa (od ulicy 11–go Listopada do torów kolejowych   w kierunku Olsztyna), Czesława Miłosza, Juliana Tuwima (wszystkie numery nieparzyste, parzyste z wyłączeniem numerów: 16, 16A, 16B oraz od 20 do 28)

     

     

      

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1