•     Harmonogram spotkań z rodzicami

    data godzina

    cel spotkania

    8.09.2020 r. 16.30 kl. 0 - 3

    Zebrania z rodzicami. Zapoznanie z WZO, Statutem i kryteriami ocen zachowania, wybory Rady Rodziców klasy, zatwierdzenie planu GDDW. (wychowawca decyduje o formie spotkania: stacjonarna lub on-line).

    9.09.2020 r. kl. 4 - 6
    10.09.2020 r. kl. 7 - 8
    11.09.2020 r. 16.30 Posiedzenie Rady Rodziców (przedstawiciel klasy). Wybory Rady Rodziców.

    6.10.2020 r.

    16.30 Konsultacje dla rodziców – dyżur pedagogiczny. 
    Analiza wyników nauczania i zachowania.
    3.11.2020 r. 16.30 Konsultacje dla rodziców – dyżur pedagogiczny. 
    Analiza wyników nauczania i zachowania.
    17.11.2020 r. 16.30 Zebranie z rodzicami – oddziały OA, OB.
    17.12.2020 r. 16.30 Konsultacje dla rodziców – dyżur pedagogiczny. 
    Zagrożenie ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania za I okres.
    19.01.2021 r. 16.30 kl. 1 - 3

    Zebranie okresowe – wyniki nauczania i zachowania za I okres, sprawy klasowe. Poinformowanie rodziców uczniów klas 8 o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

    20.01.2021 r. kl. 4 - 6
    21.01.2021 r. kl. 7 - 8
    2.03.2021 r. 16.30

    Konsultacje dla rodziców – dyżur pedagogiczny. 
    Analiza wyników nauczania i zachowania.

    27.04.2021 r. 16.30

    Zebranie z rodzicami – oddziały OA, OB.

    18.05.2021 r. 16.30

    Dyżur pedagogiczny– zagrożenie ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania.

    1.06.2021 r. 16.30 kl. 1 - 3 Zebrania śródokresowe – propozycja ocen na konie roku.
    2.06.2021 r. kl. 4 - 6
    3.06.2021 r. kl. 7 - 8
      16.30 Posiedzenie Rady Rodziców (przedstawiciel klasy).

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1