•  

    07.09.2021  16.30     Zebrania z rodzicami klasy 0 – 3. 
    08.09.2021  16.30     Zebrania z rodzicami klasy 4 – 6. 
    09.09.2021  16.30     Zebrania z rodzicami klasy 7 – 8. 
    10.09.2021 16.30     Posiedzenie Rady Rodziców – przedstawiciel klasy – wybory Rady Rodziców, stołówka.
    05.10. 2021 16.30     Dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.
    23.11. 2021 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 0 – 3 (online temas). Analiza wyników nauczania i zachowania .
    24.11. 2021 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 4 – 6 (online temas). Analiza wyników nauczania i zachowania. 
    25.11. 2021 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 7 – 8 (online temas). Analiza wyników nauczania i zachowania.
    17.12. 2021 16.30   Dyżur pedagogiczny. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfilowaniem, oceną naganną z zachowania za I okres.
    19.01. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 1 – 3 (online temas). Wyniki nauczania i zachowania za I okres. 
    20.01. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 4 – 6. Wyniki nauczania i zachowania za I okres. 
    21.01. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 7 – 8. Wyniki nauczania i zachowania za I okres. 
    01.03. 2022 16.30     Dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.
    20.04. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 1 – 3. Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania.
    21.04. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klas 4 – 6. Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania.
    22.04. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klasy 7 – 8. Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania.
    27.04. 2022 16.30     Zebrania z rodzicami klas 0.
    17.05. 2022 16.30     Dyżur pedagogiczny. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfilowaniem, oceną naganną z zachowania.
    07.06. 2022 16.30     Dyżur pedagogiczny.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland