• Nasza szkoła od zawsze promuje zdrowe nawyki. Chętnie opowiadają się za tym pracownicy i rodzice, dlatego postanowiliśmy zebrać nasze działania i w roku 2022 postarać się o nadanie naszej szkole Aktu Przynależności do Szkół Promujących Zdrowie. Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku z dnia 25 sierpnia 2021 r. powołany został Zespół do Spraw Uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w którego skład weszli nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły. W kolejnych latach postaramy się uzyskać Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

    Serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań w promocji zdrowia.


    Zespół ds. Szkoły promującej zdrowie: p. Iwona Chmiel - koordynator, p. Agnieszka Ramotowska, p. Marta Monwid -Kułakowska, p. Ewa Nowicka, p. Krystyna Piechocka, p. Joanna Borzeńska, p. Paweł Uszyński, p. Krystyna Falacińska, p. Robert Dobkowski, p. pielęgniarka szkolna, p. intendent.


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland