• Nasza szkoła od zawsze promuje zdrowe nawyki. Chętnie opowiadają się za tym pracownicy i rodzice, dlatego postanowiliśmy zebrać nasze działania i w roku 2022 postarać się o nadanie naszej szkole Aktu Przynależności do Szkół Promujących Zdrowie. Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku z dnia 25 sierpnia 2021 r. powołany został Zespół do Spraw Uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w którego skład weszli nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły. W kolejnych latach postaramy się uzyskać Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

   Serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań w promocji zdrowia.


   Zespół ds. Szkoły promującej zdrowie

   Koordynator: dyr. Joanna Beata Sokołowska, Iwona Chmiel

   Członkowie: Agnieszka Romatowska, Anna Maria Barwikowska, Ewa Nowicka, Urszula Herc - Przekop, Ludwika Czerwonka, Wioletta Borowik, Ewa Marcińczyk, Ada Lewandowska, Urszula Osowska, Marzena Murzyn, Szymon Krystian Zaniewski, Joanna Borzeńska, Karolina Szumska, Katarzyna Sochacka, p. intendent, pielęgniarka szkolna


    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland
   • ePUAP: /sp3elk/SkrytkaESP