• OPŁATY

   • Wpłaty na Radę Rodziców - 50 zł od rodziny 

    nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3

    im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1

    w polu "tytuł przelewu" proszę wpisać:

    wpłata na RR oraz imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę.


    Opłaty za dukpilkaty dokumentów

    legitymacja - 9 zł, świadectwo - 26 zł

    nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

    Szkoła Podstawowa nr 3, 19 - 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1

    Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia.

    Po odbiór należy zgłosić się z dowodem wpłaty.


    Wpłaty za zniszczone podręczniki

    Prosimy dokładnie wpisać tytuł wpłaty wg podanego wzoru.

    Potwierdzenie wpłaty za zniszczony podręcznik
    należy dostarczyć do biblioteki.

    opłata za podręczniki


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1