• Ważne informacje dla rodziców
     • Ważne informacje dla rodziców

     • Wyprawka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 - wyprawka

      Podręczniki do religii klasy IV - VIII 2020/2021 - wykaz podręczników

      Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane przez kierownika stołówki od 05 do 23 sierpnia 2020 r. - karta zgloszenia na obiady 

        Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

      I. KARTY ZGŁOSZEŃ

      1. Od 04 do 21 sierpnia 2020 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

      2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00–14.00.

      3.Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.

      II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

      1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.

      2. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 1-3 z rodzin niepełnych, w których samotny rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz  dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.

      3.Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu (decyduje data złożenia wniosku).

      4. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

      III. KWALIFIKACJA UCZNIÓW

      1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku powoła Komisję ds. rozpatrzenia wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej.

      2. Komisja rozpatrzy złożone wnioski do 27 sierpnia.

      3. Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończeniu prac Komisji.

      4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

      karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2020/21

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
    • sp3@elk.edu.pl
    • 87 732 60 40
    • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland