• Konkurs biblioteczny - wyniki
     • Konkurs biblioteczny - wyniki

     • W konkursie bibliotecznym na rozwiązanie zadań z Biblioteczki Jesiennej wzięły udział 3 osoby: Igor Witkowski - kl. 4b, Igor Soliwoda-Bożewicz - kl. 2c oraz Szymon Gulbierz - kl. 3c. Wszyscy chłopcy otrzymali upominki, które ufundowała osoba prywatna oraz dyplomy.

     • Polonistka mnie nie zagnie...

     • 2 grudnia 2021 r. odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Czytelniczego Polonistka mnie nie zagnie…, w którym uczestnicy z klas 4-6 mieli wykazać się znajomością utworu Harry Potter i kamień filozoficzny, natomiast uczniowie klas 7-8 znajomością utworu Gwiazd naszych wina.

     • Spelling Competition

     • 1 grudnia w naszej szkole odbyła się trzecia edycja konkursu z języka angielskiego pt. "Spelling Competition". Do zmagań konkursowych przystąpiło 10 uczniów z klas czwartych. Wszyscy byli doskonale przygotowani, a konkurencje przebiegały szybko i sprawnie. Zadania polegały na literowaniu krótkich i długich wyrazów ze słuchu. Po trzech rundach udało się wyłonić zwycięską drużynę i uczennice z klasy 4B: Zuzanna Kalisz i Pola Kuligowska zostały Mistrzyniami Literowania. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki, a laureatki nagrody. Dziękujemy za udział w konkursie i  zapraszamy  za rok. 

      Nauczyciele języka angielskiego

     • IV Edycja Konkursu IPN ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

     • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz czwarty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. 

      Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Zachęcamy w szczególności do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

      Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie  wartości patriotycznych.

      więcej

     • Echa kresowych tradycji bożonarodzeniowych w Ełku

     • 15 grudnia 2021 r. odbyły się zajęcia na platformie Teams, które przeprowadziła p. Maria Konopko dla uczniów kilku klas naszej szkoły. Podczas prezentacji nauczycielka opowiedziała o tradycjach i zwyczajach wigilijnych i bożonarodzeniowych Kresowiaków, którzy po 1945 r. osiedlili się w Ełku. Uczniowie mogli obejrzeć zdjęcia i ilustracje poglądowe zaczerpnięte ze zbiorów muzeów etnograficznych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.  Niespodzianką dla uczestników spotkania był wywiad przeprowadzony z Panią Bronisławą Dębską, ponad 90-letnią Kresowianką i członkinią Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Ełku, która wspominała, jak wyglądała wieczerza wigilijna w Lerypolu (powiat grodzieński) przed wojną.

     • Drużyna Pomnika

     • 15 grudnia  przedstawicielki szkolnej Drużyny Pomnika udały się na Cmentarz Komunalny w Ełku.     Wychowanki uporządkowały i oczyściły ze śniegu oraz liści ,,Pomnik poległym w Ponarach”, którym w tym roku szkolnym zaopiekowała się nasza szkoła... więcej

    • SZLACHETNA PACZKA 2021– PODSUMOWANIE
     • SZLACHETNA PACZKA 2021– PODSUMOWANIE

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
      kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

      Pełnym sukcesem zakończyliśmy akcję „Szlachetna Paczka”. To co udało się wspólnymi siłami zrobić, jest NIESAMOWITE. Zagraliśmy w drużynie, której hasło to: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Dziękujemy, że zechcieli Państwo nieść Mądrą, Wielką Pomoc. Dzięki Państwa ofiarności rodzina, która każdego dnia walczy o lepsze jutro, otrzymała nadzieję i inspirację do samodzielnego poradzenia sobie w życiu. Przygotowana przez Państwa PACZKA, to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że potrzebujący są ważni dla nas, nie jesteśmy obojętni na ludzi, którzy potrzebują pomocy drugiego Człowieka. Rodzina Pani Agaty otrzymała od NASZEJ SZKOŁY – OD WAS KOCHANI DARCZYŃCY 23 paczki  po brzegi wypełnione DARAMI na łączną kwotę 4500 zł (z tego 2700 zł uzyskaliśmy ze sprzedaży ciast). 

      Nasi Bohaterowie prosili, aby przekazać  Państwu, wielkie podziękowanie za otrzymane paczki i prezenty, które wywołały ogromne wzruszenie i niewiarygodną radość. 

                                                    ZESPÓŁ  SZLACHETNEJ PACZKI Z SP3

     • Akcja koty - podsumowanie

     • W ramach prowadzonej w październiku, listopadzie i grudniu br. w naszej szkole zbiórki karmy, kocyków, misek dla ełckich bezdomnych kotów, wspólnie udało nam się zebrać:

      - 80 kg suchej karmy,

      - 95 puszek z karmą,

      - 100 saszetek  z pokarmem,

      - 12 przysmaków,

      - 11 koców,

      - 2 kołdry,

      - 2 kojce,

      - 13 misek,

      - 5 kocich zabawek.

      W akcję zaangażowały się zarówno dzieci z zerówki, jak i uczniowie klas I-III i IV-VIII.  Ci najstarsi chętnie włączyli się dodatkowo do pomocy przy pakowaniu pozyskanych darów. Wszyscy zasługują na słowa uznania, bowiem spisali się na medal!! Swoją postawą udowodnili, że los bezdomnych zwierząt nie jest im obojętny i warto dzielić się z potrzebującymi.

      Koordynatorki akcji:

      Ada Lewandowska i Agnieszka Romatowska

     • TYDZIEŃ MIKOŁAJKOWO - ŚWIĄTECZNY

     • 6 grudnia rozpoczęliśmy obchody Tygodnia Mikołajkowo – Świątecznego. Na korytarzu szkolnym wykonano wystawę prac językowo - plastycznych z poszczególnych klas. Uczniowie pod czujnym okiem anglistów wykonywali worki Mikołaja z prezentami, plakaty opisujące i obrazujące postać Mikołaja, listy do Mikołaja przedstawiające klasę i ich pragnienia oraz wiersze o tematyce świątecznej. W tym dniu odbyły się także świąteczne potyczki językowe... więcej

     • „Ełk - moja Mała Ojczyzna”

     • W ramach ubiegania się o certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu realizujemy projekt „Ełk - moja Mała Ojczyzna”.

      ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST:

      - poznanie przez uczniów swojej miejscowości;

      - odkrycie, czym jest dla nich Mała Ojczyzna;

      - wzbudzenie zainteresowania historią Ełku, osiągnięciami jej mieszkańców;

      - realizacja założeń polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2021/2022 [Edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Budzenie przywiązania do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny].

       

      ADRESACI PROJEKTU:

      Projekt edukacyjny adresowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

       

      TERMIN REALIZACJI:

      styczeń - maj 2022 r.

       

      FORMA PRACY:

      praca samodzielna

       

       OPIS PROJEKTU:

      - projekt będzie realizowany od stycznia do maja 2022 roku, 

      każdy uczeń SP3 z klas I-VIII może wziąć udział w dowolnej części projektu lub we wszystkich jego częściach, wykonując zadania  i oddając prace w ustalonym terminie,

      - uczestnik projektu  może zgłosić do każdego etapu tylko jedną pracę konkursową,

      - każda praca powinna być opisana (tytuł pracy, dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa),

      podczas realizacji projektu uczeń samodzielnie poszukuje informacji o rodzinnej miejscowości, korzystając z różnych źródełodbywając wycieczki do miejsc związanych z tematyką projektu (indywidualnie), następnie selekcjonuje pozyskane informacje i materiały, na końcu wykonuje za daną pracę, 

      zainteresowani uczniowie zgłaszają się do koordynatorek projektu - pani Moniki Cybulskiej-Ryciuk, pani Agnieszki Podwojskiej,  pani Krzysztofy Sokołowskiej,

      - prace dzieci prezentowane będą na forum szkoły w formie wystawy na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku SP3, 

      - wykonane prace biorą udział w konkursie na najładniejszą

      i najciekawszą pracę, zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe,

      - prace oceniać będzie powołana do każdego etapu komisja złożona z

      nauczycieli: historii, języka polskiego, plastyki, techniki, informatyki,

      - najaktywniejszy uczestnik, biorący udział we wszystkich częściach konkursu otrzyma dyplom i dodatkową nagrodę.

      więcej

       

     • Kangur Matematyczny 2022

     • 17 marca 2022r. po raz trzydziesty pierwszy w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

      Zainteresowanych uczniów proszę o wpłacenie kwoty 12 zł do swoich nauczycieli matematyki (do 18 stycznia 2022 r.).

      Każdy uczestnik konkursu otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”.​​​​​​​

     • Nowy certyfikat

     • 9 grudnia 2021 r. pani Krzysztofa Sokołowska i uczeń klasy 7g Maciej Nowak wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej wojewódzki konkurs ,,Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy", zorganizowany przez WMODN w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Gmin ,,Polskie zamki gotyckie". 

      Praca konkursowa, którą wykonali: Maciej Nowak (kl. 7g) oraz Olga Nowak (kl. 8c) pod opieką p. Krzysztofy Sokołowskiej polegała na stworzeniu przewodnika edukacyjnego za pomocą narzędzi TIK po miejscach pamięci narodowej w swojej okolicy.

      Uczniowie zajęli I miejsce, w związku z tym szkoła otrzymała dyplom oraz certyfikat: ,,Przyjaciel dziedzictwa  kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej".

     • Wyniki konkursu „Rodzina źródłem wartości i tradycji – Rodzina razem”

     • 6 grudnia 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego, Literackiego i Recytatorskiego „Rodzina źródłem wartości i tradycji – Rodzina razem” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
      we współpracy z Parafią pw. św. Jana Pawła II w Ełku.

      Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami formy plastycznej tego konkursu:

      III miejsce - Witold Stpiczyński z klasy 3b,

      Wyróżnienie - Dominika Piwko z klasy 3b

      Opiekunem była pani Iwona Chmiel.

      Dzieci zaprezentowały także swoje zdolności recytatorskie, przygotowując wiersze
      o tematyce rodzinnej. Tutaj również talenty naszych uczniów zostały docenione:

      W kategorii klas I-II:

      II miejsce - Piotr Iwaszko z klasy 2c, jego opiekun pani Ewa Jurczykowska,

      III miejsce - Alicja Wdowiak z klasy 1e, opiekun pani Barbara Jermakow.

      W kategorii klas III – V:

      I miejsce - Karolina Nowak z klasy 3b, opiekun pani Iwona Chmiel,

      III miejsce – Maciej Wdowiak z klasy 3b, opiekun Iwona Chmiel.

      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

     • Zapraszamy do udziału w ogólopolskim konkursie plastycznym regulamin

      Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ważność relacji osobistych, które w tym trudnym dla wszystkich roku 2021 nabrały jeszcze większego znaczenia.O realizacji działań wkrótce ;-)

      Prace konkursowe (klasy IV-VIII) składamy u p. Małgorzaty Sobolewskiej (klasy 0-III)- u p. Ewy Łańczkowskiej do 17 grudnia 2021r. 

    • „Pierwsze abecadło” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka
     • „Pierwsze abecadło” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, podobnie, jak w ubiegłym roku szkolnym, wszystkim pierwszakom w naszej szkole książkę pt. „Pierwsze abecadło” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka.

      Antologia powstała na zlecenie Instytutu Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania.

      link

    • Andrzejki i mikołajki już za nami…
     • Andrzejki i mikołajki już za nami…

     • wigilię św. Andrzeja w klasie 2b odbyła się zabawa andrzejkowa. Zaczęliśmy od wróżenia i przepowiadania przyszłości, które miały różne znaczenie. Jedne przepowiadały szczęście, pieniądze, inne wielką podróż, a jeszcze inne spełnienie marzeń. W międzyczasie uczniowie mieli okazję posilić się łakociami, przygotowanymi wcześniej w postaci szwedzkiego stołu. Wróżby przeplatane były przyjemną muzyką oraz wspólnymi tańcami. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się wszystko, co wywróżyli sobie tego magicznego popołudnia.

      6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja, obchodziliśmy  mikołajki. Zwyczajem tego dnia jest wręczanie drobnych prezentów. Dzień zaczęliśmy od wyjścia do kina Cinema na film „Chłopiec z chmur”. Po wyjściu z sali kinowej zostaliśmy poczęstowani cukierkami przez pomocników Mikołaja. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni, gdy tuż po powrocie z kina, znaleźliśmy zostawione dla nas,  słodkie upominki. Jednak Mikołaj o nas nie zapomniał! A co ważne - nikt nie dostał rózgi! Chyba byliśmy grzeczni...

      Tak się bawiliśmy… Tak spędziliśmy andrzejki i mikołajki… Zachęcamy do obejrzenia naszych zdjęć.

                                                                                                                                             Uczniowie klasy 2b

    • Akcja „Świąteczna kartka dla polskich żołnierzy”
     • Akcja „Świąteczna kartka dla polskich żołnierzy”

     • Dzieci z klasy 1 f z wielkim zapałem zaangażowały się w wykonanie kartek świątecznych. Z  ogromną radością zabrały się do pracy, gdy dowiedziały się, że wykonane przez nich kartki trafią do żołnierzy stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej.  W swoje prace włożyły wiele energii i serca, mając nadzieję, że wykonane przez nich kartki być może trafią w ręce ich tatusia, wujka, brata czy sąsiada. Takim drobnym gestem pierwszaki chcą  wesprzeć żołnierzy w tym trudnym czasie.

    • Andrzejki klasy 2c
     • Andrzejki klasy 2c

     • Według dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość. Dzisiaj Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Klasa 2 c do Krainy Marzeń przeniosła się 29 listopada. Podczas zabawy każdy mógł dowiedzieć się, co czeka go w przyszłości: szczęście, pieniądze, pech czy może jakaś inna niespodzianka.

      Po zabawie wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, aby jedząc przyniesione smakołyki porozmawiać o wywróżonej przyszłości.

      Tego dnia wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a pozytywne wróżby czekają na spełnienie!

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland
   • ePUAP: /sp3elk/SkrytkaESP