• Szanowni Rodzice!
     • Szanowni Rodzice!

     •   Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w  zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Szkoła będzie czynna w  godzinach 7.00 - 16.00. W  związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – Procedura bezpieczeństwa.

      W związku z powyższym należy do 21 maja 2020 roku do godz. 13:00  złożyć wniosek o potrzebie przyprowadzenia dziecka do szkoły i  chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych – wychowawczych z  elementami zajęć dydaktycznych.

      Druk wniosku (załącznik nr 2) proszę pobrać, zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły sp3@elk.edu.pl

        Od poniedziałku, 18 maja br. jest możliwość, za zgodą rodziców (załącznik nr 3), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. 

        Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, za zgodą rodziców (załącznik nr 4), będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności egzaminacyjnych. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. 

       

      W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i  odbierania dzieci oraz ich pobytu w  szkole.

    • Szanowni Rodzice!
     • Szanowni Rodzice!

     • Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od 18 maja 2020 roku. Oddział przedszkolny będzie czynny w godzinach 8.00 - 13.00 – w  tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. W związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – Procedura bezpieczeństwa

      W związku z powyższym należy przesłać podpisany wniosek o potrzebie przyprowadzenia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. Druk wniosku (załącznik nr 1) proszę wydrukować, zeskanować i przesłać na adres mailowy placówki.

      Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

      O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej do dnia  22 maja 2020 roku do godz. 12.00 telefonicznie.

      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których oboje rodziców pracują i  nie mają oni możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

      W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i  szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

       

    • Akcja #będzie dobrze!
     • Akcja #będzie dobrze!

     • Zapraszamy do przyłączenia się do ogólnoświatowej akcji, którą zapoczątkowały włoskie dzieci, w kraju ogarniętym przez epidemię.

      Chodzi o ozdobienie okien swojego mieszkania plakatem z hasłem "Będzie dobrze", by w ten sposób nieść nadzieję. W czasie epidemii, kiedy ulice są puste i smutne, niech nasze okna dają radość i nadzieję, że kiedyś to się w końcu skończy i #będziedobrze!

      Prosimy, aby dzieci wykonały wesołe, pogodne i kolorowe prace ze słońcem jako symbolem nadziei. Następnie zawieszamy rysunki na oknach i robimy im zdjęcia. Prosimy o zamieszczenie ich na portalach społecznościowych z dopiskiem uczniowie SP3 Ełk.

      Zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w tej niezwykłej akcji niosącej nadzieję w tych niecodziennych czasach.

    • Porady i konsultacje
     • Porady i konsultacje

     • Porady i konsultacje telofoniczne z pedagogami od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 9:00 – 15:00


      Bogusława Rosołowska 790490550

      Karolina Szumska 577419411

      Katarzyna Szumska 662041062

      mini-poradnik

     • Gratulacje!

     • Urszula Wojciechowska - uczennica klasy 8b została finalistką Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów o zasięgu krajowym. Uczennica reprezentowała nie tylko naszą szkołę, miasto, ale i województwo. Serdecznie gratulujemy!
      Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów składała się z wielu etapów: testów leksykalno- gramatycznych online, projektu – nagrania krótkiego filmiku, przeczytania wybranej lektury oraz rozmowy online przeprowadzonej za pomocą video komunikatora - Skype.
      Uczennica musiała wykazać się nie tylko bardzo dobrą wiedzą gramatyczną, ale także znajomością literatury angielskiej, amerykańskiej oraz zagadnień współczesnego świata.
      Przygotowania do każdego etapu wymagały dużego wysiłku, mozolnej pracy i samozaparcia ze strony uczennicy, która pracowała pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego- Iwony Szczuki.

    • Laureaci i finaliści konkursów
     • Laureaci i finaliści konkursów

     • Znamy już wyniki konkursów przedmiotowych: 

      - Ula Wojciechowska (8b) została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. (n-l przygotowujący - p. I. Szczuka)

      - Oliwia Siwik (7a) została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. (n - l przygotowujący p. A. Milewska)

      - Przemek Kapla (8b) został finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki (n-l przygotowujący p. G. Czajka) oraz finalistą Wojewódziego Konkursu z Matematyki. (n-l przygotowujący p. I. Wysocka)

      - Oliwia Dobkowska (8b) została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki. (n-l przygotowujący p. G. Czajka).

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

       

    • Dyżury biblioteki szkolnej
     • Dyżury biblioteki szkolnej

     • Rodzice i Uczniowie!

      Można wypożyczać książki z biblioteki szkolnej w każdy poniedziałek od godziny 11:00 do 12:00.

      Książki będą wydawane przez drzwi wejścia głównego. Nie można wchodzić na teren szkoły.

      Zamówienia proszę składać wcześniej, pisząc na dzienniku do pań bibliotekarek (Aldona Teklińska, Maria Konopko) w następujący sposób:

      imię i nazwisko ucznia, klasa, autor i tytuł książki

      Zapraszamy!

     • Rekrutacja - komunikat

     • dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawkowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021

      Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się zmianę formy potwierdzenia przez rodzica kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wprowadzona zmiana polega na możliwości dostarczenia pisemnego oświadczenia także w formie elektronicznej na adres e-mail wybranej placówki, do której zakwalifikowano dziecko. Wysyłany dokument może być w formie jego scanu, zdjęcia. Druk oświadczenia woli rodzica jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta Ełku w zakładce Oświata publiczna

      – rekrutacja http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10098/Oswiata_publiczna/

      Ponadto przypomina się, że zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 wysłanie na adres e-mail wybranej placówki „potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia” (w postaci pisemnego oświadczenia) należy przeprowadzić w terminie: 19.03.2020 – 20.03.2020.

       e-mail:   sp3@elk.edu.pl

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca 2020 r.
     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca 2020 r.

     • Zgodnie z zaleceniem MEN oraz KO Olszyn informuję, że w dniach od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

      --> 12 i 13 marca br. to dni, w których będą odbywać się jedynie działania opiekuńcze.

      --> Od poniedziałku, 16 marca br. szkoły są zamknięte. Dzieci i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

      --> Wszelkie wcześniej zaplanowane działania, konkursy, sprawdziany zostają przełożone.

      --> W dniach 12 - 25.03.2020 r. stołówka szkolna nie będzie wydawać obiadów.

      Proszę nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

      Joanna Sokołowska

    • XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
     • XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

     •    28 lutego 2020 w Ełckim Centrum Kultury w czasie uroczystej gali obchodów 50 – lecia istnienia Zespołu Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku ogłoszono wyniki, rozdano nagrody XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Odbył się też koncert laureatów.  

      Uczennice naszej szkoły zajęły czołowe miejsca w dwu kategoriach:

      – konkurs poezji śpiewanej

      I miejsce – Milena Święcicka ucz. kl. 8a

      II miejsce – Oliwia Tyc ucz. kl. 7b

      III miejsce – Weronika Miezianko ucz. kl. 8a

      – konkurs recytatorski w języku obcym

      I miejsce – Natalia Gajda ucz. klasy 8a

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1