• Ełk - Perła Mazur

     • Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Ełk - Perła Mazur” adresowanym do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Ełku.
      Celem konkursu jest:
      - Zainteresowanie dzieci najbliższym otoczeniem – miastem i jego okolicami.
      - Zachęcenie dzieci do poznania dziejów naszej małej ojczyzny.
      - Wzmocnienie identyfikacji dzieci z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania.
      - Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów swojej małej
      ojczyzny.

      więcej

     • Zachęcamy do udziału w naszym szkolnym projekcie

     •   Ełk - moja Mała Ojczyzna

      Piąte zadanie (maj 2022) - Ełk w słowie lub fotografii 

      Uczeń ma możliwość wyboru zadania konkursowego, może wykonać pocztówkę lub napisać wiersz na temat Ełku.

      1. Projektuj - Widokówkę z Ełku, na której umieścisz:

      - przynajmniej 4 sfotografowane przez siebie obiekty (budynki, pomniki, fontanny, place itp.) i miejsca, które Twoim zdaniem są wizytówką miasta.

      Format pracy co najmniej 15 cm x 21cm lub większy. Dowolna metoda wykonania.

      Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, estetyka wykonania pracy, oryginalność, przemyślana kompozycja

      1. Ułóż wiersz pt.: ,,Ełk - moja Mała Ojczyzna” , w którym zaprezentujesz walory miasta Ełku.

      Wiersz należy:

      - zatytułować - ,,Ełk - moja Mała Ojczyzna”,

      - dostarczyć w formie drukowanej (czcionka - Times New Roman - rozmiar nie mniejszy niż 14).

      Utwór powinien składać się minimalnie z 10 wersów.

      Praca powinna zmieścić się na kartce formatu A4.

      Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, walory literackie, oryginalność, poprawność językowa i ortograficzna.

      Należy pamiętać, że uczestnik projektu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

      Każda praca powinna być z tyłu opisana (tytuł pracy, dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa).

      Zainteresowani uczniowie z pracą zgłaszają się do koordynatorek projektu bądź swoich wychowawców do 3 czerwca (piątek).

      Wykonane prace wezmą udział w konkursie na najładniejszą i najciekawszą pracę. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

      Koordynatorki projektu: 

      Monika Cybulska-Ryciuk,

      Agnieszka Podwojska,

      Krzysztofa Sokołowska

    • Spotkanie z p. Jackiem Rutkowskim
     • Spotkanie z p. Jackiem Rutkowskim

     • autorem wystawy o Franciszku Marcińczuku - więźniu Sybiru, żołnierzu II Korpusu Polskiego gen. Andersa, bohaterze bitwy o Monte Cassino

      29 kwietnia naszą szkołę odwiedził pan Jacek Rutkowski–nauczyciel historii, ekspert MEN, który przeprowadził w wybranych klasach żywą lekcję historii. Tematyka zajęć nawiązywała do wystawy pana Jacka „Żołnierz Generała Andersa-Franciszek Marcińczuk”.

      Historyk opowiedział zebranym uczniom o losach swojego krewnego-Franciszka Marcińczuka-więźnia Sybiru, żołnierza II Korpusu Polskiego gen. Andersa, bohatera bitwy o Monte Cassino. Zaprezentował uczniom zgromadzone zdjęcia oraz odznaczenia. Podzielił się z wychowankami ciekawostkami z życia Franciszka Marcińczuka i jego starszego brata Józefa.

      Uczniowie dowiedzieli się, że bracia urodzili się i dorastali w Brańsku, w przedwojennym powiecie białostockim. Do II wojny światowej zajmowali się zawodowo rzeźnictwem. W 1940 roku zostali aresztowani przez NKWD, trafili do więzienia w Białymstoku.  Następnie zostali wywiezieni na Sybir –do łagru w Kotłasie koło Archangielska, w którym pracowali przy wyrębie lasu. Po „amnestii” roku 1941 zwolnieni z łagru postanowili dotrzeć do tworzącej się Armii Polskiej w ZSRR. W trakcie podróży zaginął jednak starszy z braci Marcińczuków i do armii dotarł jedynie Franciszek, który zajmował się w niej gołębiami pocztowymi.

      W 1942 roku ewakuowany do Iranu został żołnierzem 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej 2 Korpusu podporządkowanego bezpośrednio dowódcy artylerii Armii Polskiej  na Wschodzie, a następnie dowódcy artylerii 2 Korpusu gen. Andersa. Franciszek Marcińczuk był kanonierem samobieżnego działa przeciwpancernego. Brał udział w całym szlaku bojowym 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej–Monte Cassino, Ankona, Bolonia, również razem z 4 Pułkiem Pancernym „Skorpion”. W 1945 r. został ewakuowany wraz z oddziałami polskimi do Wielkiej Brytanii.

      Po wojnie, w 1947 roku wrócił do Polski, do rodzinnego Brańska, a następnie przeprowadził się do Ełku, w którym mieszkał i pracował. Potem był także pracownikiem PGR w Dudce, Ostrowie i Skomacku Wielkim. Należał do ZBOWiD, miał emeryturę kombatancką. W 1992 roku został odznaczony Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Inne przyznane mu odznaczenia to: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino; Brytyjska Gwiazda za Wojnę 1939-1945 (1945 r.); Brytyjska Gwiazda Italii (1945 r.); Brytyjski Medal za Wojnę 1939-1945.

      Franciszek Marcińczuk zmarł 19 lutego 1996 r. w szpitalu w Ełku. Miejsce pochówku znajduje się na Cmentarzu Parafialnym Klusy koło Ełku – kwatera 1, grób 17 (grób Weterana Walk o Wolnośći Niepodległość Polski nr 1494).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland