• 6d najlepsza w kraju

     • Klasa VI d zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Kim będę" organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Gratulujemy!

    • Klasa 5a na biwaku
     • Klasa 5a na biwaku

     • 24 września 2020 r. w czwartek  klasa 5a wyruszyła na podbój malowniczego Żarnowa. Kiedy dotarliśmy do pensjonatu połączonego ze stadniną koni, rozpoczęła się przygoda. Program był bardzo napięty i nie było czasu na nudę. Biwak rozpoczął się od jazdy konnej. Wcześniej jednak każdy musiał przygotować swojego konia oraz sprzęt. Kolejnym punktem programu było wyjście do lasu połączone z zabawą w szukanie zwierząt. Następnie kolejne zabawy integracyjne, np. bieg za podkową, zabawa w kluchy, wyścigi w workach, nauka strzelania z łuków, zabawa we flagi czy też różne gry i zabawy przy ognisku, baloniada itp. Pogoda była przepiękna, więc wszystkim dopisywały świetne humory. Z żalem pożegnaliśmy się z przemiłymi gospodarzami. Uczniowie spędzili ten czas pod opieką pani Małgorzaty Duchnowskiej – Znosko i pani Aleksandry Bałkowskiej.

    • 17 września
     • 17 września

     • 17 września 1939 roku to istotna data w historii Polski. 81 lat temu, Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski. Związek Radziecki złamał tym samym polsko - sowiecki pakt o nieagresji. Agresja ZSRR na Polskę była jednym z ustaleń zawartych w tajnym protokole niemiecko - sowieckiego paktu Ribbentrop - Mołotow.

      W miejskich obchodach 81rocznicy agresji sowieckiej na Polskę naszą szkolną społeczność godnie reprezentowali uczniowie: Bartosz Gogolczyk (kl. 6g), Maciej Nowak (kl. 6g) oraz Karolina Nowak (klasa 2b). Dzieci wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze św. Wojciecha. Następnie wraz z delegacjami władz, kombatantów, lokalnych samorządowców oraz ełckich szkół złożyły kwiaty przy pomniku Ofiarom Katynia i Smoleńska.

      Nasi uczniowie swoją postawą dali piękny przykład patriotyzmu.

                                      Krzysztofa Jurska

     • UKS TRÓJKA w rządowym programie „KLUB” 2020


     • W bieżącym roku, Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA uczestniczył w ogólnopolskim, rządowym programie „KLUB” 2020. Dzięki udziałowi w programie pozyskaliśmy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 10 000 zł., które zgodnie z umową przeznaczyliśmy na organizację i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia prowadziły instruktorki koszykówki: pani Danuta Tyszkowska i pani  Ada Lewandowska. W szkoleniu sportowym udział wzięło 26 zawodniczek, podzielonych na dwie grupy wiekowe: 12-13 oraz 14-15 lat.  Łącznie przeprowadzono 160 godzin treningów podczas, których dziewczęta doskonaliły zdobyte umiejętności techniczne oraz taktykę gry w koszykówkę. Solidna praca, sprawność i zdobyta na zajęciach wiedza  zaowocowały uzyskaniem wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

      Nasze koszykarki zajęły: III m. w Lidze W-MZkosz U-14/K sezon 2019/20, I m. w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w Minikoszykówce Dziewcząt – Igrzyska Dzieci, II m. w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w Koszykówce Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, I m. w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w Koszykówce Dziewcząt 3x3 „Moje Boisko Orlik 2012” - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, a także wiele czołowych miejsc w towarzyskich turniejach koszykówki o randze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

      Informacja: UKS TRÓJKA Ełk

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     • Pani dentystka Krystyna Stankiewicz przyjmuje w gabinecie stomatologicznym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Rodzice mogą umawiać się telefonicznie na indywidualne wizyty pod numerem 515071333.

    • Ważne informacje dla rodziców
     • Ważne informacje dla rodziców

     • Wyprawka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 - wyprawka

      Podręczniki do religii klasy IV - VIII 2020/2021 - wykaz podręczników

      Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane przez kierownika stołówki od 05 do 23 sierpnia 2020 r. - karta zgloszenia na obiady 

        Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

      I. KARTY ZGŁOSZEŃ

      1. Od 04 do 21 sierpnia 2020 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

      2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00–14.00.

      3.Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.

      II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

      1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.

      2. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 1-3 z rodzin niepełnych, w których samotny rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz  dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.

      3.Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu (decyduje data złożenia wniosku).

      4. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

      III. KWALIFIKACJA UCZNIÓW

      1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku powoła Komisję ds. rozpatrzenia wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej.

      2. Komisja rozpatrzy złożone wnioski do 27 sierpnia.

      3. Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończeniu prac Komisji.

      4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

      karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2020/21

       

       

       

       

     • Sukces naszej uczennicy

     • Urszula Albin (kl. 7c) zwyciężyła w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku. Gratulujemy!

      link

    • Obiady
     • Obiady

     • Uczniowie klas ósmych oraz uczniowie rezygnujący z obiadów od IX 2020 r. proszeni są o pobranie ze strony internetowej szkoły formularza zgody na dokonanie zwrotu wpłaty za obiady za marzec roku 2020.

      Wypełnioną zgodę należy dostarczyć do szkoły (portiernia) lub przesłać na adres sp3@elk.edu.pl w terminie 1 – 19 VI 2020 r.

      Pozostali uczniowie marcową nadpłatę będą mieli odliczoną od należności za obiady za wrzesień 2020 roku.

      formularz zgody

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1